โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

GREEN PROJECT 12 Dec 2016

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม (GREEN PROJECT)” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้น้องๆโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย ร่วมกันรักสิ่งแวดล้อม ภายในงาน ทีมงาน บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ โดย นักกีฎวิทยา (QA) ได้ให้ความรู้เรื่องแมลง และการป้องกันพาหะที่เกิดจากแมลงพาหะ ทั้ง ปลวก มด แมลงสาบ ยุง แมลงวัน โดยได้มีการแจกของรางวัลแก่เด็กๆเพื่อให้เด็กสนุกสนานกับการทำกิจกรรม