โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความสะอาดเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นร้านที่มีสาขาเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสูงในการดูแล บั๊ก โซลูชันส์ ได้รับมาตรฐาน ISO 3 ระบบ 4 มาตรฐาน จึงสามารถกำจัดแมลง และสัตว์พาหะได้ตรงจุด และปลอดภัยไม่มีสารเคมีปนเปื้อน เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ขอขอบคุณ ร้าน KFC ที่ให้เราดูแล