ห้างขนาดเล็ก จะพบปัญหาแมลงบินเป็นประจำ เพราะเปิดบริการ 24 ชม. แมลงบินจะบินเข้ามาเล่นไฟจำเป็นต้องป้องกัน โดยเครื่องกำจัดแมลงวัน แมลงบิน Vector Plasma ได้มาตรฐาน มอก. เป็นที่ยอมรับในธุรกิจ โดย BIG C Mini เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา