covid-19 | The integrated Pest Management Professional

ป้ายกำกับ: covid-19

วิกฤตโควิด-19 กับ ปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในชุมชน

บริการกำจัดปลวกและแมลง บริการพ่นฆ่าเชื้อ

บทความแนะนำจาก FAOPMA ในมุมมองสภาวะโควิด -19 ต่อธุรกิจกำจัดแมลง โดย ซึ่งเขียนโดย Stephen L. Doggett และ Chow yang lee
แปลโดย คุณปกป้อง วามะศิริภัทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด และทีมนักวิชาการ เพื่อนำมาเป็นความรู้และแนวทางการปรับตัวในช่วงสภาวะการระบาดของโรคโควิด19 ต่อวงการกำจัดแมลงไทย

ผลงานบริการพ่นละอองฆ่าเชื้อของเรา

บริการกำจัดปลวกและแมลง บริการพ่นฆ่าเชื้อ

เปิดบริการฉีดพ่นกำจัดเชื้อ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความมั่นใจด้านสุขอนามัยภายในที่พัก สถานที่ทำงาน หรือร้านค้าต่าง ๆ โดยมีให้เลือกหลากหลายแพ็คเกจ บริการดังกล่าวมีความปลอดภัย ด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีของเจ้าหน้าที่มืออาชีพพร้อมหัวหน้าผู้คุมงานที่ผ่านการอบรม โดยใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบคุณภาพจากสถาบันชั้นนำ ทำให้สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส รวมทั้งกลิ่นต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อคน รวมทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

Translate »

ห้าม Coppy นะครับ