ศูนย์สรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Tesco Lotus ให้ความไว้วางใจให้ บั๊ก โซลูชัยส์ จำกัด เป็นผู้ดูแลในการป้องกันและกำจัดแมลง รวมทั้งสัตว์พาหะทุกชนิด