โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ศูนย์สรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Tesco Lotus ให้ความไว้วางใจให้ บั๊ก โซลูชัยส์ จำกัด เป็นผู้ดูแลในการป้องกันและกำจัดแมลง รวมทั้งสัตว์พาหะทุกชนิด