แมลงหวี่ขน-แสนกวนใจ | บั๊กโซลูชันส์ | บริการกำจัดปลวกและแมลง ครบวงจร

แมลงหวี่ขน…แสนกวนใจ

แมลงหวี่ขน…แสนกวนใจ

แมลงหวี่ขน

ลักษณะแมลงหวี่ขน

แมลงหวี่ขน

แมลงหวี่ขน

หลายคนเคยเจอปัญหากวนใจกับ แมลงหวี่ขนบางคนอาจเคยโดนมันบินเข้ามาอยู่ในหู

ลักษณะของ แมลงหวี่ขน( Moth Flies )

  • ตัวขนาดเล็ก
  • มีขนปกคลุมทัวตัว
  • ปีกทรงรีคล้ายเมล็ดข้าว 
  • มีอายุประมาณ 3 สัปดาห์

ในบ้านมักพบอยู่บริเวณห้องน้ำ เพราะมันชอบอาศัยอยู่ในที่เย็นและบริเวณที่มีแหล่งน้ำ หรือในท้อระบายน้ำ แมลงหวี่ขนมักชอบกินสิ่งสกปรกหรือของเน่าเสีย

วิธีป้องกัน

  • หาฝาปิดท้อระบายนำ้
  • ปิดฝาชักโครก
  • รักษาคว่ามสะอาดในบ้าน
Comments are closed.
Translate »

ห้าม Coppy นะครับ