โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ข่าวสารกิจกรรม News

ติดตามข่าวสารจาก Bug Solutions

Bug Solutions ได้เข้าร่วมประชุมกับ Bacoban เรื่องน้ำยาเคลือบฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 นวัตกรรมใหม่จากประเทศเยอรมันนี

ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ค…

อ่านต่อ »Bug Solutions ได้เข้าร่วมประชุมกับ Bacoban เรื่องน้ำยาเคลือบฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 นวัตกรรมใหม่จากประเทศเยอรมันนี